Žáky vzděláváme podle progamu Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání. Usilujeme o pohodové až rodinné prostředí s cílem vybavit žáky  dovednostmi a vědomostmi, slušným chováním a vzájemným porozuměním.

 

 

             

                                   Ovoce do škol

                                  

Naše škola je zapojena do projektu "Ovoce do škol".

Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela ZDARMA všichni žáci 1. – 3. třídy.

Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí,  zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. 

                    Plakat_ovoce_do_skol.pdf (770,8 kB)

 

                                     Školní mléko

                                 

Naše škola je zapojena do projektu "Školní mléko".

K nejvýznamnějším minerálním látkám patří vápník, kterého potřebujeme největší množství.  99% vápníku se nachází v kostech a zubech. Zbývající jedno procento je významné pro chemickou rovnováhu v těle, protože normalizuje nervové a svalové funkce, reguluje srdeční rytmus, je nezbytný pro správnou srážlivost krve, vyvolává spánek a prospívá naší kůži.