Školní jídelna 

Placení stravného – se provádí v hotovosti v Základní škole a Mateřské škole Domoušice

                                   na začátku měsíce předem – je vyvěšeno v ZŠ i MŠ

Přihlášky ke stravování – podávají se osobně u vedoucí školní jídelny

                                        -  telefon 415 695 263, mobil – 720 418 571

Odhlášky jídel – osobně nebo telefonicky každý pracovní den do 7,00 hodin téhož dne

Přihlášky jídel - osobně nebo telefonicky každý pracovní den do 7,00 hodin téhož dne

                           Pokud strávník onemocní a není ten den odhlášen, má nárok na oběd

                           do nosiče, další dny v nepřítomnosti  nemá nárok na stravování

 

 

Přesnídávka

Oběd

Svačina

Celkem

Děti MŠ    

3 – 6   let          

 

7,-Kč

 

18,-Kč

 

7,-Kč

 

32,-Kč

Děti MŠ

7 let


8,-Kč

21,- Kč

8,-Kč

37,-Kč

Žáci ZŠ  

7 - 10 let

 

      

 

--

 

 

21,-Kč

 

 

--

 

 

21,-Kč