Školní družina

 

 Vítáme Vás na stránkách školní družiny, jsme rádi, že jste tu s námi. Chcete-li se dozvědět více informací o družině (kontakty a informace o provozu družiny), podívejte se na stránku informace o ŠD. V opačném případě tu zůstaňte s námi, povíme Vám více o tom, co ve ŠD děláme a na co se připravujeme.

 Ve ŠD dětem nabízíme možnost zajímavého a aktivního trávení volného času, vedeme je ke správnému chování a jednání s dospělými osobami nejen ve škole, ale i mimo ni. Učíme je kamarádskému chování v dětském kolektivu, zaměřujeme se na osvojení správných hygienických a samoobslužných návyků a zároveň děti vedeme k větší samostatnosti a odpovědnosti za své chování.

 Pravidelně se podílíme na akcích, mezi které například patří: rozsvícení Vánočního stromku, Čtení pod peřinou, Kouzelný večer, Cesta za pokladem, oslava Dětského dne, vystoupení pro rodiče a občany naší obce, vítání občánků, sběr kaštanů a starého papíru, výtvarné soutěže, exkurse aj.

 V letošním školním roce se s dětmi vypravíme na „Cestu kolem světa s vesmírnou zastávkou“. Na tuto cestu vyrazíme 4.9. 2018 a vrátíme se 28.6. 2019.

Každý měsíc procestujeme jeden světadíl. Začneme Evropou v měsíci září, v říjnu ještě posečkáme v Evropě, konkrétně v naší krásné České republice a oslavíme stoleté výročí, v listopadu navštívíme Asii, v prosinci se vydáme za sněhem na póly, v měsících lednu a únoru se koukneme do Ameriky, v březnu budeme objevovat krásy Austrálie, v dubnu zavítáme do Afriky, v květnu se zastavíme na skok ve vesmíru, no a nakonec se v červnu vrátíme zpátky do Evropy.

Abychom mohli všechny tyto světadíly poznat, vyrobíme si zeměkouli a vyznačíme plán cesty. K cestování budeme samozřejmě potřebovat i různé dopravní prostředky, které si sami vyrobíme. Na všech světadílech se pokusíme najít zajímavá místa a osobnosti, poznáme zvyky různých národů a probádáme svět zvířat a rostlin. K vycestování do zahraničí je potřeba mít pas, proto každé dítě bude mít svůj vlastní, do kterého si bude zapisovat zajímavosti, lepit razítka vždy po navštívení daného světadílu. Každá taková dlouhá cesta je plna dobrodružství, záhad a různých nástrah, proto budou děti v průběhu cestování plnit různé úkoly (soutěže, hry, závody) a luštit záhady (kvizy, křížovky).

 

 Mimo cesty kolem světa je plán školní družiny rozdělen tématicky na měsíce, ve kterých nás čeká další řada zajímavého vyrábění, hraní a dalších aktivit.