Školní družina

 

 Vítáme Vás na stránkách školní družiny, jsme rádi, že jste tu s námi. Chcete-li se dozvědět více informací o družině (kontakty a informace o provozu družiny), podívejte se na stránku informace o ŠD. V opačném případě tu zůstaňte s námi, povíme Vám více o tom, co ve ŠD děláme a na co se připravujeme.

 Ve ŠD dětem nabízíme možnost zajímavého a aktivního trávení volného času, vedeme je ke správnému chování a jednání s dospělými osobami nejen ve škole, ale i mimo ni. Učíme je kamarádskému chování v dětském kolektivu, zaměřujeme se na osvojení správných hygienických a samoobslužných návyků a zároveň děti vedeme k větší samostatnosti a odpovědnosti za své chování.

 Pravidelně se podílíme na akcích, mezi které například patří: rozsvícení Vánočního stromku, Kouzelný večer, Cesta za pokladem, oslava Dětského dne, vystoupení pro rodiče a občany naší obce, vítání občánků, sběr tonerů a starého papíru, výtvarné soutěže, exkurse aj.

 

Plán školní družiny je rozdělen tématicky na měsíce, ve kterých nás čeká řada zajímavého vyrábění, hraní a dalších aktivit.