Sběr papíru

Vyúčtování sběru papíru za školní rok 2017/18

 

Celkem     11440 kg =  22880,-Kč  

z toho MŠ   5327 kg

         ZŠ    6113 kg

Z toho byl hrazen program Dětského dne školy, částečně karneval a odměny za sběr papíru, hračky a učební pomůcky.

 

 

Děkujeme všem, kdo sběr přinesl.